Byverksted 🌴 + SØSTRA100Studio17

Nytorget 100 år
Reparasjonsfestival på Nytorget

Reparasjonsfestivalen på Nytorget i Stavanger er en kulturfestival som ønsker å rette oppmerksomhet på sosial og fysisk reparasjon av byen.
→ Du er invitert i dette fellesskapsprosjektet!

Byverksted på Studio17, på Nytorget i Stavanger

Reparasjonsfestivalen ble arrangert 12.—17. juni 2023, av 🌴 Byverksted og SØSTRA100 (Mira Hahn/Stina Skavlan), sammen med mange venner.

→ Reader! Reparasjonsressurser

Vi takker for støtte til å gjennomføre Reparasjonsfestivalen: Studio17, naboene til Nytorget, Consulatet, Universitet i Stavanger, Folkeakademiet Stavanger, Grafill, Storhaug Snekkerforening, Martinique, Rogaland kunstsenter, Sølvberget med Verkstedet og Kiellandsenteret, Internasjonal kulturkafé, Fremtenkt, Stavanger kommune, Husflidlaget, Husets hukommelse, Nasjonalmuseet, ACAN Norge, Kaffetrykkeriet og miljøvern-/ungdomsorganisasjonene Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Natur og Ungdom
— og deg <3

tegning av Søstra100, omsorgsbua (bibliotek)

«Det positive og pågående samarbeidet mellom aktører i området bør støttes og stimuleres videre gjennom ‘empowerment’ strategier der man tillater at kulturaktører til tider får lov til å kurere deler av Nytorget etter egne ønsker.»Denne invitasjonen fra arkitektene Ghilardi+Hellsten tar vi på alvor.

Hva er 🌴 Byverksted?

Åpent verksted på Studio17

Byverksted er et løst organisert, kunstnerisk orientert innbyggerinitiativ som mobiliserer flere til å delta i demokratiet, engasjere seg i lokalmiljøet og oppleve produktivt samarbeid og sosialt fellesskap.Utgangspunktet er byutviklingsspørsmål, og vi mener at en annen by er mulig: mer rettferdig, mer inkluderende og mer bærekraftig.Tilnærmingen er at vi innbyggere i større grad tar eierskap til de fysiske og sosiale omgivelsene våre. Erfaringen om å oppleve at det er mulig å påvirke, er motiverende. Debatten om byutvikling trenger ulike stemmer, flere perspektiv og større mangfold. Vi innbyggerne skal være med å bestemme, ikke bare i valg hvert fjerde år.Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller har innspill og idéer
[email protected]

Følg med her på Instagram for oppdateringer.

Byverksted er action research, samarbeid, kritisk urban teori & praksis. Blant annet ser vi på gentrifisering, commoning og deltakerbaserte strategier i kunstproduksjon såvel som i byutvikling. Som alltid undersøker vi medvirkning og demokratisk involvering.
Hvis du er med.

Hvem eier byen?
Hva menes med Retten til byen?
Hvordan skaper vi byen i fellesskap?

«Byverksted 🌴 er eit laust organisert, kunstnarisk orientert byutviklingsinitiativ […]. Ein aktivistisk kropp eller tilslutning folk. Byverksted dukkar opp rundt omkring i Stavanger ved høve og behov. Overordna sett så utforskar verkstaden spørsmål om korleis ein verkstad for utvikling av byen (ein by) kan sjå ut, kven som vil vera med og korleis dette kan gå føre seg. Her er eit gjennomgåande engasjement for korleis byutviklingsprosessar kan bli meir demokratiske og nedanfrå-groande.»Merete H. Jonvik, CAS

Programmet fra juni 2023 nedenfor, scroll enda lengre for 2022-programmet.

🧵
Introdager:
Mandag 12/6

12:00 utenfor Studio17
Reparatørene kommer!
Møte for frivillige, planlegging og felleslunsj
17:00 oppmøte Studio17
Guided tour: Nytorget with Byverksted and Siddarth Sareen
(English) Exploring Nytorget before everything gets turned upside down, sterilised, upgraded, gentrified. Part of UiS’ New Mobility workshop with 15 internationally renowned transport researchers – what will they think of a parking garage under Nytorget?
18:00 Park mellom Studio17 og Langgata
Kunst, by, befolkning
Uformell samtale om innbyggerengasjement på Nytorget, og boken som Torunn Larsen ga ut i 2013 som tidligere produsent på Rogaland Kunstsenter. Boken forteller blant annet hvordan en håndfull parkeringsplasser ble til park. Flytende overgang:
19:30 Felles reparasjonsmiddag

Tirsdag 13/6
07:00–09:00 Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
09:00–16:00 Omsorgsbua på Nytorget og Studio17
Felles reparering på Nytorget!
Hvordan vil du gjøre Nytorget til et bedre sted? – Felles reparering, planting, sying, snekring, avislaging osv.
17:00 Omsorgsbua på Nytorget
Reparasjonsfestivalen – Hvem, hva, hvorfor?
En slags innledning til festivalen, bli kjent med Byverksted og Søstra100 og bli med på en samtale om reparasjon, deltakelse og involvering med Merete Jonvik/UiS.
19:00–20:00 Studio17 og Nytorget
Åpen skriveklubb
Sci-fi, kronikk, folkeforskning, høringsinnspill – skriv det du vil om Nytorget. Arr. i samarbeid med Kiellandsenteret og Folkeakademiet.
19:00–20:00 Parken ved siden av Studio17
Ikke ta den retoriske tonen der!
Hva er egentlig retorikk? En praktisk gjennomgang av to leserinnlegg knyttet til planene for det gamle Politikammeret på Nytorget – av Harald N. Røstvik og Endre Elvestad. Rive eller ikke rive? Det er spørsmålet. Hvem har svaret?
Arrangør: Tenk Mer/Folkeakademiet, med Rolf Atle Kristoffersen.
20:00 Studio17
Filmvisning
Voksesmerter, tanker om klimakrisen av filmskaper og fotograf Io Alexa Sivertsen. En kort dokumentar som prøver å møte lokale og globale miljøproblemer med et personlig og følelsesmessig perspektiv
Mehdi Torkaman viser fire korte filmer:
Growing
Thinking with hands
Bevar Politikammeret!
Den som skaper en have skaper lykke
.

Onsdag 14/6
07:00–09:00 Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
09:00–16:00 Omsorgsbua på Nytorget og Studio17
Felles reparering på Nytorget!
Hvordan vil du gjøre Nytorget til et bedre sted? – Felles reparering, planting, sying, snekring, avislaging osv.
15:00–18:00 utenfor Metropolis/Politikammeret
Klær tas imot til klesbyttemarked på fredag/lørdag
17:00–19:00 Studio17 evnt. utenfor
Hva skjer med Nytorget?
Samtale med Grete Bastlid, prosjektleder Stavanger kommune: Hva er status for Nytorget-planene, hvordan kan innbyggerne bidra?
Om Palleparken på Nytorget, midlertidighet og medvirkning med Sigrun Sætrevik, master i Urbanisme på AHO
19:00 Spor 5
Anbefaling! Valgdebatt – Bærekraftig byutvikling
BOBY, Stavanger arkitektforening og Landskapsarkitektene inviterer til valgdebatt. Arrangementet er gratis. Ordstyrer: Bjørn Sæbø.

🪚
Festivaldager:
Torsdag 15/6

07:00–09:00 Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
10:00–15:00 Omsorgsbua på Nytorget
Byggeworkshop med Søstra100
Bli med å bygge verdens største kakefat til 100-åringen Nytorget og reparere torget der det halter. Ta på klær som kan bli litt skitne. Passer godt for barn, ungdom og voksne.
12:00–18:00 Studio17
Bli med å lage festivalavis med Byverksted og Armelle Breuil, Architects Climate Action Network
15:00–18:00 utenfor Metropolis/Politikammeret
Klær tas imot til klesbyttemarked på fredag/lørdag
18:00 Studio17/utenfor
Avismøte – åpent for alle
19:00 Felles reparasjonsmiddag

Fredag 16/6
07:00–09:00 Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
09:30–16:00 Meet at Studio17,
workshop takes place outside and at Martinique upper floor
(English) Urban kintsugi, Repairing Nytorget: Utopisk fremtidsverksted påmelding her with Anders Riel and students from UiS. The 2-day workshop will use a Utopian Future Workshop format to explore the repairs that we can do to Nytorget, not to hide its flaws and imperfections, but rather to imagine a new version of Nytorget emerging from these flaws and imperfections.
Participation is free, lunch and beverages will be provided.
10:00 Studio17 og utenfor
Bli med å riso-trykke festivalavis med Byverksted, &soWalter (usw.) og Armelle Breuil, Architects Climate Action Network
12:00–15:00 Omsorgsbua på Nytorget
Byggeworkshop med Søstra100
Bli med å reparere eller bygge kveldens scene og kanskje lage en piñata av alle skattene vi finner på torget? Ta på klær som kan bli litt skitne. Passer godt for barn, ungdom og voksne.
14:00–18:00 Nytorget og Studio17
Klesbyttemarked
Organisert av Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Natur og Ungdom.
Mer info om klesbyttemarkedet → FB
Fiksekafé:
Ta med klær, sykkel og ting som skal fikses, gjerne også utstyr til å fikse ting med. Fiksekaféen er organisert av Sarah Fjørtoft og Mehdi Torkaman, med hjelp fra Marthe J. Blikra, Sølvbergets verksted, Husflidlaget, Frivilligsentral Storhaug, Stavanger kommune, Gunnar Steinnes, Storhaug Snekkerforening og flere.
16:00–17:00 Meet outside Studio17
(English) Walking tour: Modern Nomad Project with Flavia Viland
We'll explore the concept of a Hunter-gatherer approach and its adaptability to create an accessible and engaging activity for all.
Our focus will be on the act of walking, which is inherent to human nature. The project aims to evoke a sense of exploration, collaboration, and social bonding through walking and collecting.
16:00–17:00 Oppmøte: Politikammeret/Metropolis
Historisk vandring: Gunnar Roalkvam forteller om Nytorget og tilliggende herligheter.
Etterpå prøver vi å skrive en liten bursdagstale for jubilanten Nytorget.
I samarbeid med Folkeakademiet Stavanger og tenketanken ‘Tenk Mer’.
16:00–20:00 Nytorget
Internasjonal kulturkafé:
Afghansk forening selger mat
18:00–21:00 Nytorget
Bursdagsfest for Nytorget: Lansering av festivalavis og bursdagskake!

Lørdag 17/6
10:00–16:00 Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
10:00–13:00 Omsorgsbua på Nytorget
Byggeworkshop
Alle barn er velkomne til å bli med å bygge, reparere Nytorget sammen med oss. Gruppa vil i fellesskap reparere noe på Nytorget som trenger omsorg med hammer, spiker og maling. Det blir hands on! Ta på klær som kan bli litt skitne. Passer for barn i alderen 6–14 år.
09:30–16:00 Studio17 and Martinique upper floor
(English) Urban kintsugi, Repairing Nytorget: Utopisk fremtidsverksted påmelding her with Anders Riel and students from UiS. The 2-day workshop will use a Utopian Future Workshop format to explore the repairs that we can do to Nytorget, not to hide its flaws and imperfections, but rather to imagine a new version of Nytorget emerging from these flaws and imperfections.
Participation is free, lunch and beverages will be provided.
11:00–15:00 Nytorget
Klesbyttemarkedet Organisert av Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Natur og Ungdom.
Mer info om klesbyttemarkedet → FB
12:00–18:00 Studio17 og Nytorget
Fiksekafé:
Ta med klær, sykkel og ting som skal fikses, gjerne også utstyr til å fikse ting med.
Fiksekaféen er organisert av Sarah Fjørtoft og Mehdi Torkaman, med hjelp fra Marthe J. Blikra, Sølvbergets verksted, Husflidlaget, Frivilligsentral Storhaug, Stavanger kommune, Gunnar Steinnes, Storhaug Snekkerforening og flere.
NB! Tyrkisk kvinneforening måtte dessverre avlyse!
12:00–19:00 Nytorget
Internasjonal kulturkafé:
Tyrkisk kvinneforening selger mat
13:00 Studio17
Felleslesing med Thale Dobbert
Felleslesing (Shared Reading) er høytlesing av tekst av en leseleder i en gruppe, med påfølgende diskusjon av teksten. Metoden skiller seg fra en vanlig lesegruppe ved at du ikke trenger å forberede deg. Du er velkommen til å bare lytte, eller å delta i diskusjonen rundt teksten – men hovedfokus er samvær og avslapning.
Mer info → FB
15:00 Nytorget
Presentasjon av utopisk reparasjon
19:00 Nytorget
Konsert på gjenbruksorgel med Nils Henrik Asheim og venner.
Avslutning med dj cipralex og venner. Etterpå: Martinique.

Programmet fra juni 2022 nedenfor.

Mandag 20/6 kl. 16:30
Pedersgata
Recall Pedersgata (II)
Byvandring gjennom Pedersgata med kunstneren Mariela Limerutti, som har laget tegninger av hus i Pedersgata i 2008 (TOU WORKS 1), oppmøte i Pedersgata under bybrua

Mariela Limerutti, tegning i Pedersgata, og helleristning

Mandag 20/6 kl. 18:00
Rogaland kunstsenter
Kunstnerpresentasjon med Mariela Limerutti
Mariela Limerutti forteller om kunstnerskapet sitt og om kunst i offentlig rom i Argentina (begge arrangementene på engelsk)

Tirsdag 21/9 kl. 17
Studio17
Placekeeping
Session med Ryan Smolar, initiativtaker for Placemaking US-nettverket: Han vil fortelle om gentrifisering i US-amerikansk kontekst. Han viser hvordan lokalbefolkningen kan organisere seg for å kjempe i mot, til fordel for mer rettferdige former for samfunnsutvikling og fellesskap (på engelsk).

Placemaking US

Tirsdag 21/6 kl. 19
IMIR/RIMI
Nabolagsmøte for Badedammen/Svankevigå
RIMI/IMIR SceneKunst (RISK) inviterer nabolaget og andre interesserte til å ta del i en uformell sammenkomst hvor agendaen er å diskutere planene som foreligger for Badehusgate 25 og Dokkgata 4.
Møtet holdes i lokalene til RISK i Badehusgata 25

IMIR/RIMI

Onsdag 22/6 kl. 7—9
Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri

Onsdag 22/6 kl. 12—20
Studio17
Åpent verksted
Åpent verksted, flere aktiviteter vil bli annonsert fortløpende, blant annet skal vi gå gjennom saksdokumentene for planforslaget for Nytorget/C11 (plan 2774) i fellesskap, vi skal jobbe sammen for Stavanger Urban folkehøyskole (StUF) og forberede StUF sommerskolen (som finner sted i juli).
Har du idéer, prosjekter og ønsker, ta kontakt på forhånd eller kom innom med dem.Og selvsagt: Monopol i Pedersgata!

Byverksted-samling på Studio17

Onsdag 22/6 kl. 18
Studio17
Shared Reading/Samlesing
Shared reading med Thale DobbertFri lesegruppe. Umiddelbart, spennende og avslappende på samme tid. Samlesing er høytlesing av en kort tekst i en gruppe, med påfølgende diskusjon av teksten. Metoden skiller seg fra en vanlig lesegruppe ved at du ikke trenger å ha kunnskap om litteratur eller være en storleser – du trenger faktisk ikke å kunne lese i det hele tatt for å delta. Publikum er velkomne til å bare lytte, eller å delta i diskusjonen rundt teksten. Maks. 12 deltakere.

Floating University Berlin

Torsdag 23/6 kl. 7—9
Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri

Torsdag 22/6 kl. 11
Bergeland Bydelssenter
Lunsj med omvisning
Den fantastiske hagen, drivhuset, verkstedene, pizzaovn (gratis mat!)

Torsdag 22/6 fra kl. 12–15
Studio17
Åpent verksted
På dagtid, stenger tidlig 🔥

Fredag 24/6 kl. 7—9
Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri

Fredag 24/6 kl. 10—20
Studio17
Åpent verksted
Åpent verksted, flere aktiviteter vil bli annonsert fortløpende, blant annet skal vi gå gjennom saksdokumentene for planforslaget for Nytorget/C11 (plan 2774) i fellesskap, vi skal jobbe sammen for Stavanger Urban folkehøyskole (StUF) og forberede StUF sommerskolen (som finner sted i juli).
Har du idéer, prosjekter og ønsker, ta kontakt på forhånd eller kom innom med dem.Kanskje spiller vi en runde Commonspoly i løpet av kvelden

Åpent verksted på Studio17

Lørdag 25/6 kl. 12—14
Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri

Lørdag 25/6 fra kl. 14
Studio17
Høringsinnspill-verksted
Verksted: ‘Høringsinnspill, svar på nabovarsel og planspråk’ — hvordan kan jeg påvirke utviklingen av mitt nærmiljø? Hvordan kan kommunen og innbyggere snakke bedre sammen?
Eksperter, blant annet arkitekt Ane S. Dahl (Helen & Hard), og innbyggere med erfaring svarer på spørsmål, stiller spørsmål og ser på forbedringspotensialet i kommunikasjonen rundt planprosesser.

Søndag 26/6 kl. 14—16
Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
Assembly, oppsummering og oppsummering.
Byverksted 🌴 — hva nå?

Hele uken
Studio17
Du er Byverksted
Åpent for innspill, spørsmål, bidrag.
Uten deltakelse ingen Byverksted 🌴

Hele uken, forskjellige tidspunkter
Studio17 som utgangspunkt
Oppdag byen ved å gå deg vill
Psykogeografiske vandringer i smågrupper.

— — ✁ — — — — — —Flere programpunkter vil bli annonsert her og på sosiale medier.
Det lønner seg uansett å stikke innom på Nytorget.