Byverksted ╳ Kapittel 🌴 på Studio17
20.—26. september 2021

BYEN: VÅRT FELLES HJEMHva er Byverksted?
Byverksted er et løst organisert, kunstnerisk orientert innbyggerinitiativ som mobiliserer flere til å delta i demokratiet, engasjere seg i lokalmiljøet og oppleve produktivt samarbeid og sosialt fellesskap.

Utgangspunktet er byutviklingsspørsmål, og vi mener at en annen by er mulig: mer rettferdig, mer inkluderende og mer bærekraftig.

Tilnærmingen er at vi innbyggere i større grad tar eierskap til de fysiske og sosiale omgivelsene våre. Erfaringen om å oppleve at det er mulig å påvirke, er motiverende. Debatten om byutvikling trenger ulike stemmer, flere perspektiv og større mangfold. Vi innbyggerne vil være med å bestemme, ikke bare i valg hvert fjerde år.

Ved spørsmål ta kontakt[email protected]

Byverksted på Studio17, på Nytorget i Stavanger

Hvem eier byen? Hva menes med Retten til byen? Hvordan skaper vi byen i fellesskap?

Byverksted er research, samarbeid, kritisk urban teori & praksis. Blant annet vil vi se på gentrifisering, commoning og deltakerbaserte strategier i kunstproduksjon såvel som i byutvikling. Som alltid undersøker vi medvirkning og demokratisk involvering.
Hvis du er med.

«Byverksted 🌴 er eit laust organisert, kunstnarisk orientert byutviklingsinitiativ […]. Ein aktivistisk kropp eller tilslutning folk. Byverksted dukkar opp rundt omkring i Stavanger ved høve og behov. Overordna sett så utforskar verkstaden spørsmål om korleis ein verkstad for utvikling av byen (ein by) kan sjå ut, kven som vil vera med og korleis dette kan gå føre seg. Her er eit gjennomgåande engasjement for korleis byutviklingsprosessar kan bli meir demokratiske og nedanfrå-groande.»

Merete H. Jonvik, CAS

NB! Programmet oppdateres fortløpende, ikke alt kan annonseres på forhånd. Deltakelse er gratis, med unntak på Kapittel-arrangementer.

Vi ber publikum om å ta hensyn til gjeldende smittevern-anbefalinger og forbeholder oss retten til å begrense antall deltakere på arrangement.

Under hele uken, forskjellige tidspunkter
Studio17 som utgangspunkt
Oppdag byen ved å gå deg vill
Psykogeografiske vandringer i smågrupper.

Mandag 20/9 kl. 14
Studio17
Nytorgets fremtid
Jane Sverdrupsen (Rogaland kunstsenter) og Espen Birkedal (Studio17) svarer på spørsmål i offentlig samtale

Mandag 20/9 kl. 16
Oppmøte Studio17. UiS-forskere arrangerer:
Byvandring i Pedersgata
«Pedersgata is great, isn’t it! As one of the liveliest public spaces in Stavanger, it means so much for so many people. Its dynamics and diversity are incredible! Therefore, we are inspired to grasp it through the most valuable voices – the ones of the street’s inhabitants!
What is your story about Pedersgata? What does it mean to you? Join and share it with us.»
Se → Facebook-event

Tirsdag 21/9 kl. 15
Studio17
Fra utopi til statsbudsjettet
Vi feirer Stavanger Urban Folkehøgskole (StUF): Den grønne urbane skolen har endelig blitt godkjent. Geir Bakken, Tiril Berg og flere initiativtakere forteller om hvordan prosjektet ble til – fra frø til realisert utopi, og om veien videre.

Nytorget, tegning av Leo Ribeiro

Tirsdag 21/9 kl. 17–19
Studio17 og Nytorget
URBAN SKETCHING
Tegne byens arkitektur, se omgivelsene dine med et nytt blikk Hurtigkurs med Leo Ribeiro
Antall deltakere: maks. 12
Påmelding: [email protected]

Ta med ditt foretrukne tegneverktøy og -materialet, for eksempel blyant, penn eller akvarell. Vi stiller med papir.
Målgruppe: Ungdom og voksne, amatører eller profesjonelle tegnere.
Mål: Veiledning i de første trinnene i utøvelsen av utendørs tegning.
Meny: Kurset vil være delt inn i to deler, en teoretisk (grunnleggende forestillinger om perspektiv, lys og skygge, volumetri, struktur, arkitektonisk design, komposisjon og menneskelig skala) og en annen praktisk (ut i feltet for å tegne omgivelsene, Nytorget og Pedersgata).

Mariela Limerutti, tegning i Pedersgata, og helleristning

Tirsdag 21/9 fra kl. 17:00
Onsdag 22/9 fra kl. 17:00
Torsdag 23/9 fra kl. 19:00
Pedersgata (starter på Studio17)
Recall Pedersgata
På sporene til det relasjonelle kunstprosjektet TOU WORKS1, med Endre Elvestad og Sarah Fjørtoft.

En kunstarkeologisk performance basert på gateristningene i fortauet i Pedersgata som Mariela Limerutti laget i 2008 i samarbeid med beboerne. Mer enn et tiår mer gentrifisering senere skal vi undersøke hva som er igjen av det som den gang var, hva som har endret seg og hvordan det har endret seg. Vi skal aktualisere, ivareta og presservere Limeruttis arbeid og med det gjør vi også det samme for Pedersgata. Alle er invitert til å delta, ingen forhåndskunnskap nødvendig. Møt opp på Studio17 kl. 17 på tirsdag, onsdag eller torsdag.

Performancen vil gå over flere dager, være synlig i bybildet og dele informasjon med nysgjerrige forbipasserende. Først vil vi utføre en dokumentasjon av rissningene og husenes nåværende tilstand. Så vil vi rense ut risningene med vann og kost. Rissningene vil derigjen avfotograferes og tegnes av på plast i en 1:1 skala. Til slutt vil vi male dem inn med rød oker.

«I bunnen av det hele ligger det et håp om at kunstneriske erfaringer kan være med på å øke menneskers livskvalitet. Noen vil hevde at det dreier seg om en umulig utopi, andre vil si at de erfarer positiv energi og vitalitet gjennom å delta i relasjonelle kunstneriske prosesser.»
(TOU WORKS1, Anne-Marte Eidseth Rygh)

Hannah Gitmark: Det norske hjem (bokomslag)

Onsdag 22/9 kl. 16
Sølvberget, Kjelleren, U1
Det norske hjem – fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt
Er dagens overopphetede boligmarked i ferd med å knekke velferdsstaten? Hannah Gitmark er aktuell med boka Det norske hjem, og intervjues av journalist Jan Zahl.
Arrangert av Kapittel
Billetter: 100kr

Onsdag 22/9 fra kl. 17:00
Pedersgata (starter på Studio17)
Recall Pedersgata
På sporene til det relasjonelle kunstprosjektet TOU WORKS1, med Endre Elvestad og Sarah Fjørtoft.

En kunstarkeologisk performance basert på gateristningene i fortauet i Pedersgata som Mariela Limerutti laget i 2008 i samarbeid med beboerne. Mer enn et tiår mer gentrifisering senere skal vi undersøke hva som er igjen av det som den gang var, hva som har endret seg og hvordan det har endret seg. Vi skal aktualisere, ivareta og presservere Limeruttis arbeid og med det gjør vi også det samme for Pedersgata. Alle er invitert til å delta, ingen forhåndskunnskap nødvendig. Møt opp på Studio17 kl. 17 på tirsdag, onsdag eller kl. 19 torsdag.

Nabotreff

Onsdag 22/9 kl. 18
Oppmøte Pedersgata/Bratteberggata (Restaurant K2)
Byvandring med naboer i bomiljøet rundt Pedersgata
Beboerinitiativet ‘Skolegatas venner’ viser rundt i nabolaget. De er bekymret for Pedersgatas utvikling: Les artikkelen i Storhaug bydelsavis fra mai. Foto: Storhaug bydelsavis

Påmelding på [email protected]

Kapittel

Torsdag 23/9 kl. 16
Sølvberget, Møteplassen 1. etasje
Bærekraftig boligpolitikk
Hvordan kan vi planlegge for en bærekraftig utvikling av byen vår? Paneldebatt med journalist Hannah Gitmark, eiendomsutvikler Anders Ohm og sivilarkitekt Grete Kvinnesland. Programleder: Harald Birkevold.
Arrangert av Kapittel i samarbeid med Byverksted
Billetter: 150/100kr

Linda Lamignan: those who do not travel never arrive: Carry Your Home

Torsdag–fredag kl. 11–15 og Lørdag–søndag 12–16
Rogaland kunstsenter
those who do not travel never arrive: Carry Your Home
Byverksted anbefaler: Rogaland kunstsenter viser Linda Lamignans utstilling those who do not travel never arrive: Carry Your Home, som «utfordrer ideene rundt diaspora, kultur og identitet, og kobler den diasporiske opplevelsen til forestillingen om vandring og transformasjon: det å alltid gå fra ett sted til et annet, og å ha sin eksistens imellom steder.»
Les mer om utstillingen på RKS’ sine sider

Torsdag 23/9 fra kl. 19:00
Pedersgata (starter på Studio17)
Recall Pedersgata
På sporene til det relasjonelle kunstprosjektet TOU WORKS1, med Endre Elvestad og Sarah Fjørtoft.

En kunstarkeologisk performance basert på gateristningene i fortauet i Pedersgata som Mariela Limerutti laget i 2008 i samarbeid med beboerne. Mer enn et tiår mer gentrifisering senere skal vi undersøke hva som er igjen av det som den gang var, hva som har endret seg og hvordan det har endret seg. Vi skal aktualisere, ivareta og presservere Limeruttis arbeid og med det gjør vi også det samme for Pedersgata. Alle er invitert til å delta, ingen forhåndskunnskap nødvendig. Møt opp på Studio17.

Alf Jørgen Schnell

Fredag 24/9 kl. 16
Rogaland kunstsenter, 1. etg.
med kaffetrykkeriet fra kl. 15
Postmoderne modernisme
Foredrag med samtale

Fra og med 1800-tallet vokste hva samfunnsgeografene Stephen Graham og Simon Marvin omtaler som det moderne infrastrukturidealet. Det var en idé om å koble sammen et land eller et sted gjennom integrert infrastruktur eller planlegging. Statlige togmonopoler og omfattende kommunal byplanlegging, idealet tok mange former og ble realisert på ulikt vis. Fra og med 1980-tallet ble dette idealet i økende grad kritisert og etterhvert erstattet med hva Graham og Marvin omtaler som en splintrende urbanisme og utvikling. En annen måte å si det på, er at postmodernismen tok over for modernismen – parallelt med at nyliberalismen utfordret sosialdemokratiet. Delen ble viktigere enn helheten, og den kommunale planleggingen ble bit for bit overført til ulike private aktører som ikke hadde velferd men profitt som motiv, det samme skjedde med jernbanen og en rekke annen infrastruktur. Spørsmålet vi må stille oss idag, i lys av sosiale utfordringer som økende ulikhet hva boliger, inntekter og formuer angår, for ikke å snakke om en gryende klimakrise, er om det ikke er på tide å trekke frem igjen idealet om helhetlig planlegging. Hvordan gjør vi i så fall det, uten å repetere modernismens utallige feilsteg så som kjedelig monotonitet, «universelt» design som i virkeligheten var skreddersydd idealmannen, nabolag tilrettelagt utelukkende for kjernefamilien? Samfunnsgeograf, skribent og urbanist Alf Jørgen Schnell tar til orde for å gjenreise modernismens fremtidsiver og planleggingsoptimisme, så lenge denne kombineres med postmodernismens lekenhet.

Lørdag 25/9 kl. 12–15
Rogaland kunstsenter
Kaffetrykkeri
God kaffe nedenfra
og byverksted-drøs/informell workshop/assembly

Lørdag 25/9 fra kl. 15
Nytorget
Fortettingsfest med DJ Prince Jerry og venner
DJ Prince Jerry & venner fra kl. 15
Fortetting fra kl. 16

Lørdag 25/9 og søndag 26/9 fra kl. 13:00
Pedersgata (starter på Studio17)
Recall Pedersgata
På sporene til det relasjonelle kunstprosjektet TOU WORKS1, med Endre Elvestad og Sarah Fjørtoft.

En kunstarkeologisk performance basert på gateristningene i fortauet i Pedersgata som Mariela Limerutti laget i 2008 i samarbeid med beboerne. Mer enn et tiår mer gentrifisering senere skal vi undersøke hva som er igjen av det som den gang var, hva som har endret seg og hvordan det har endret seg. Vi skal aktualisere, ivareta og presservere Limeruttis arbeid og med det gjør vi også det samme for Pedersgata. Alle er invitert til å delta, ingen forhåndskunnskap nødvendig. Møt opp på Studio17.

Søndag 26/9 kl. 14
Studio17/Rogaland kunstsenter bibliotek
Samlesing (shared reading)
Fri lesegruppe med Thale Dobbert Hva er egentlig shared reading/samlesing?
Umiddelbart, spennende og avslappende på samme tid.
Samlesing er høytlesing av en kort tekst i en gruppe, med påfølgende diskusjon av teksten. Metoden skiller seg fra en vanlig lesegruppe ved at du ikke trenger å ha kunnskap om litteratur eller være en storleser – du trenger faktisk ikke å kunne lese i det hele tatt for å delta. Publikum er velkomne til å bare lytte, eller å delta i diskusjonen rundt teksten.
Maks. 12 deltakere.

Byverksted anbefaler:
Lørdag 2/10 kl. 15
Sølvberget, Møteplassen 1. etasje
Boligpolitikk for arbeiderklassen
Lansering av tidsskriftet Gnist, nummer 3/21:
Pandemien har for alvor understreket forskjellene på boligmarkedet og det siste året har vi sett at boligpolitikk har kommet høyt på dagsorden. Gnist ønsker velkommen til lansering av siste nummer, som har temaet boligpolitikk for arbeiderklassen. I den anledning inviterer vi abonnenter og interesserte til panelsamtale på Sølvberget Kulturhus hvor vi spør: Hva skal til for å sikre trygge hjem for alle? Hvordan skal vi gå fram i kampen for en radikal boligpolitikk?

I panelet:
Sara Nustad Mauland, gruppeleiar i kommunestyret for Rødt Stavanger
Jokke Fjeldstad,
Hannah Sigriddatter Ander

— — ✁ — — — — — —

Flere programpunkter vil bli annonsert her og på sosiale medier. Det lønner seg å stikke innom på Nytorget.